love#like#love#song#baby#

i lOvE you like A lOvE sOnG baBY

!!!!!

روزی یکی دو پک....

روزی یکی دو پیک....

روزی یکی دو پست....

این است روزهای من....

[ جمعه 10 آبان 1392برچسب:, ] [ 20:34 ] [ me&you ] [ ]

!!!

میگن مار از پونه بدش میاد دمه خونش سبز میشهفریاد

دقیقا حکایت منه

یعنی دقیقنا!!!!!!!!بی تقصیربی تقصیربی تقصیر

[ جمعه 26 مهر 1392برچسب:, ] [ 17:51 ] [ me&you ] [ ]

منم فانتزی دارم خو مگه چیه؟!

یکی از فانتزیام اینه که با لحن جدی و خسته به یه دکتر بگم : لطفا حاشیه نرو دکتر !

بعد بلند شم و از پنجره مطبش به افق خیره بشم و بگم : فقط بگو چند روز دیگه زنده می مونم ؟فریادفریادفریاد

[ دو شنبه 1 مهر 1392برچسب:, ] [ 15:51 ] [ me&you ] [ ]

بابا پرانتز!

ناراحت چی هستی عزیزم؟!

اغوشت مثل پرانتز برا همه جاداره!!مردد

به کارت برس!!!

 

این نوشته ها مخاطبی نداره!!

قابل توجه ......!!

[ پنج شنبه 7 شهريور 1392برچسب:, ] [ 1:46 ] [ me&you ] [ ]

!!

به بعضی ها باید گفت عزیزم

من پین کد نیستم

3بار بهت فرصت بدممردد

مخاطب خاصی وجود نداره!!

 

[ سه شنبه 22 مرداد 1392برچسب:, ] [ 1:19 ] [ me&you ] [ ]

بعضیا اصلا ارزش ندارن!!

بعضی ادما مثه لیوان میمونن

زیادتر از حد که بهشون بها بدی

سرریز میکنن،اول خودشونو بعد

دورو برشونو

به گند میکشنمهر شده

[ یک شنبه 20 مرداد 1392برچسب:, ] [ 19:51 ] [ me&you ] [ ]

?

گاهی برای کشیدن

فریاد

هزاران پیکاسو

هم

کافی نیست!!

اره اینجوریاسچشمک

[ شنبه 19 مرداد 1392برچسب:, ] [ 19:46 ] [ me&you ] [ ]

عزیزم!!

عزیزم

تو

خیلی باکلاسی

ولی من همه کلاسارو میپیچونم!!!!چشمک

[ جمعه 18 مرداد 1392برچسب:, ] [ 17:11 ] [ me&you ] [ ]

زندگی مسابقه نیست!!!!!!!!!!!

زندگی مسابقه نیست

زندگی یک سفر است

وتو  ان مسافری باش

که در هر گامش

ترنم خوش لحظه هاجاری است.

بادم زدن درهوای گذشته

ونگرانی فرداهای نیامده

زندگی رامگذار که از لابلای انگشتانت فرولغزد،

واسان هدر رود.

رورویاهایت را فرومگذار

که بی انان زندگانی راامیدی نیست

وبی امید،زندگانی رااهنگی نیست

[ دو شنبه 23 بهمن 1391برچسب:, ] [ 21:25 ] [ me&you ] [ ]

جمله های زیبا

 

[ سه شنبه 24 مرداد 1391برچسب:, ] [ 1:58 ] [ me&you ] [ ]